Browse This Website in:

Lịch sử các phiên bản KTExcel
* Phiên bản 1.4.0.0


Được chữa các lỗi và nâng cấp thêm so với trước:

1. Lỗi Menu KTExcel không hiện đúng;

2. Lỗi nhập xuất tồn chạy sai tồn cuối kỳ khi thêm mã hàng mới;

3. Tạo bảng kê thuế TTĐB sai khi phát sinh trên 10 nghiệp vụ;

4. Lổi cập nhập Dữ liệu cho SOKETOAN ở KTExcel-A, khi phát hiện TK nhập vào ở kiểu số sẽ tự sữa thành kiểu chuỗi. Nếu cột Ký hiệu là tổng hợp mà ghi lộn số liệu vào tại các cột Số lượng hoặc Đgiá thì chương trình sẽ thông báo và tô màu để bạn nhận biết;

5. Nếu chương trình Hổ trợ kê khai chưa có thông tin của đơn vị thì chương trình sẽ tự ghi vào(các bạn không cần phải nhập);

6. Đặc biệt chương trình sẽ nâng cấp thích nghi với Hổ trợ kê khai 1.3.0.


* Phiên bản 1.4.5.0


Được chữa các lỗi và nâng cấp thêm so với các phiên bản trước:

1. Menu KTExcel A “Sửa lỗi chương trình”;

2. Thêm 2 phương pháp tình Nhập xuất tồn: Bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập và Bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ;


* Phiên bản 1.4.5.3


Được chữa các lỗi và nâng cấp thêm so với các phiên bản trước:

Đặc biệt là sữa các lỗi ở Nhập xuất tồn theo PP Bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ và nâng cấp chương trình cho tương thích với HTKK 1.3.1


* Phiên bản 1.5.0.0


Được chữa các lỗi và nâng cấp thêm so với các phiên bản trước:

1. Các lỗi menu Các sheet ở phần B;

2. Hoàn thành NXT theo PP Bình quân gia quyền cả kỳ dự trử;

3. Đổi phím tắc (Ctrol+Q) thành (Shift+F3) chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại;

4. Thêm Addins đổi số thành chữ =VND(số tiền;kiểu font) Với kiểu font: 1=VNI; 2=TCVN3; 3=UNICODE);

5. Chương trình tương thích với HTKK 1.3.1. Với lần sửa này sẽ hoàn toán khác với lần trước, có nghĩa là chương trình sẽ tự động lên Tờ khai (ko cần gõ vào bằng tay), tạo các bảng kê (không cần nhận dữ liệu từ Excel)... và đặc biệt chương trình sẽ tạo các mẫu BCTC theo QĐ 48/2006 tự động, bạn chỉ cần mở chương trình HTKK 1.3.1 lên chọn mẫu báo cáo cần xem là có tất cả.


* Phiên bản 2.0.0.0


Được chữa các lỗi và nâng cấp thêm so với các phiên bản trước:

1. Các lổi ở các báo cáo.;

2. Các lổi Tạo Sổ cái, kết chuyển, phiếu thu|chi…;

3. Thêm phần theo dõi công nợ và mỡ rộng nhập xuất tồn ra cho CCDC, NVL, thành phẩm…

4. Thay đổi giao diện cũng như các biểu tượng;

5. Một thay đổi quan trọng là chương trình sẽ không sợ bị các chương trình như BKAV tưởng là virus phá hỏng file nửa.;

6. Chương trình tương thích với HTKK 2.1.0


* Phiên bản 2.4.0.0

Được chữa các lỗi và nâng cấp thêm so với các phiên bản trước, cụ thể:


1. Các lổi kê khai, báo cáo thuế;

2. Các lổi Nhập xuất tồn, theo dõi công nợ...;

* Phiên bản 2.6.0.0Được chữa các lỗi và nâng cấp thêm so với các phiên bản trước, cụ thể:

1. Thêm kết chuyển sheet(Dinhkhoan) ở phần B theo từng tháng;

2. Rút gọn các câu lệnh.

* Phiên bản 2.9.0.0


Được chữa các lỗi và nâng cấp thêm so với các phiên bản trước, cụ thể:

1. Sữa phần kết chuyển của Phần B;

2. Thay đổi Font chữ Msgbox sang Unicode;

3. Gia hạn thêm ngày sử dụng cho phần mềm;

4. Các sữa lổi khác.

0 comments:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại Trang ktexcel. Mong các bạn góp ý và cho ý kiến đễ Blog ngày càng phát triển. Chúc các bạn vui vẻ!

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :-L ~x(
=(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] :-t b-(

 
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang