Browse This Website in:

GỌI ĐIỆN MIỄN PHÍ

Free Call


  1. http://amivox.com/ Đăng ký bạn sẽ được 105 Credit = 105 Eurocents. Trang web này sẽ cho bạn gọi điện thoại miễn phí (Free Call) và nhắn tin miễn phí (Free SMS) từ chính điện thoại của bạn (From your cellphone) đến điện thoại của người khác. Điều kiện đăng ký là bạn phải có điện thoại để nó gữi cho bạn mã số kích hoạt password và bạn dùng mã số này cùng với số điện thoại của bạn để đăng nhập. Để gọi điện miễn phí hãy chọn "Call", để nhắn tin miễn phí chọn "Send SMS", để thay đổi password chọn "My account/Change password". Nếu nhắn tin đến Việt Nam thì bạn bị trừ 5 Credit mỗi tin nhắn, còn nếu gọi điện thì bạn sẽ bị trừ 7 Credit mỗi phút. Nếu khi gọi nóa hiện dòng chữ như "Thank you for using Amivox!" thì chờ chút điện thoại của bạn sẽ đổ chuông, tiếp tục bấm nút nhận cuộc gọi đễ nghe vài câu tiếng anh sau đó điện thoại bên kia đổ chuông và bạn tha hồ mà đàm thoại. Như vậy bạn sẽ được 21 tin nhắn (21 Free SMS) miễn phí hoặc 12 phút gọi (12 minutes free call) cho mỗi tài khoản đăng ký. Chú ý: Tài khoản của bạn sẽ bị trừ Credit từ khi máy của bạn bắt đầu đổ chuông đó.
  2. http://www.phones.com Khi đăng ký hãy nhập địa chỉ Email thật của bạn, Nhập số phone thật của bạn tại dòng "Mobile phone number:" (vì số phone này sẽ nhận mã số kích hoạt) phải thêm dấu + trước mã vùng, Tại dòng "Are you a human?" bạn phải nhập 2 cột chữ số và mỗi cột cách nhau 1 khoảng trắng. Khi "Regedit" xong hãy kiem tra mail va kich vào 1 link thiệt dài có dạng như "http://phones.com/accounts/activate/..." để kích hoạt… Sau dó bạn bấm vào "Login" và sữ dụng địa chỉ mail và password lúc trước đăng ký để đăng nhập vào tài khoản. Tiếp tục kích vào chữ "SMS" hoặc chữ "Calls" và kích vào chữ "Verify it now and get $0.5 Free Credit!" để nhận 1 key qua tin nhắn đến điện thoại của bạn. Sữ dụng key này nhập vào khung "Activation key:", chon "Submit" để hoàn thành đăng ký và bạn có $0,5 Credit trong tài khoản của mình. (Với 5 SMS Free hoặc gọi điện thì $0,24/Phút ~ 2 Phút. Nếu gọi từ Việt Nam -> Việt Nam hoặc 25 phút nếu bạn gọi từ Anh -> Anh...). Từ bây giờ nếu bạn muốn nhắn tin hay gọi điện miễn phí hãy kích vào "SMS" hoặc "Calls" để thực hiện. 
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang