Browse This Website in:

Phần mềm kế toán KTExcelHạch toán sổ sách theo phương pháp "Chứng từ ghi sổ",

Tính hàng tồn kho theo các phương pháp "Nhập trước xuất trước",

"BQGQ sau mỗi lần nhập" "BQGQ cả kỳ dự trữ"
Phần mềm kế toán doanh nghiệp KTExcel, gồm có 2 phần:

* Phần A: là phần nhập dữ liệu - nhập tại Sheet(SOKETOAN). Với phần này bạn có thể làm và tạo các mẫu sổ theo quy định của Bộ tài chính như:

+ Tờ khai và bảng kê mua vào, bán ra của thuế GTGT, thuế TTĐB

+ Nhập xuất tồn theo các phương pháp (máy tự chạy)

+ Sổ Chi tiết Giá vốn hàng bán, Sổ chi tiết mua hàng, Sổ chi tiết DT (bán hàng)

+ Bảng kê bán lẻ (dùng cho nhà hàng, khách sạn…)

+ Phiếu nhập, phiếu xuất kho, Sổ Tổng hợp - Chi tiết Nhật xuất tồn…

+ Theo dỏi chi tiết - tổng hợp công nợ TK 131 và TK 331

Cũng từ dữ liệu nhập vào chương trình sẽ chọn lọc và lên Định khoản - với Định khoản này sẽ được sữ dụng để làm tiếp Phần B.

* Phần B: Phần này sẽ được lấy định khoản từ Phần A và làm tiếp tục làm thêm vài thao tác như: Kết chuyển, xác định lãi lổ…chương trình cũng tiếp tục tạo các sổ như:

+ Chứng từ ghi sổ (chi tiết) để lên các Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ quỹ; phiếu thu, phiếu chi; bảng kê chi tiền mặt, các sổ CP SXKD.

+ Chứng từ ghi sổ (tổng hợp) để lên các Sổ cái từng tài khoản…

+ Từ Chứng từ ghi sổ trên chuyển qua Sheet(SPS) sẽ lên bảng CĐ tài khoản, bảng CĐ kế toán, thuyết minh BCTC,… để các bạn đối chiếu và so sánh số liệu.

+ Chương trình thiết kế thêm các bìa đứng, ngang đẹp mắt cho bạn lựa chọn khi in.

Đặc biệt chương trình còn tự động lên Tờ khai GTGT, TTĐB, Bảng kê mua vào, Bảng kê bán ra, Quyết toán Thuế TNDN... từ chương trình Hổ trợ kê khai mới nhất của TCThuế.


 
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang